Początek działalności..

W roku 2009 dzięki przychylności Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku Pana Antoniego Zawadzińskiego oraz usilnym staraniom i zaangażowaniu Pani Katheriny von Krosigk i Pana Helmuta Kropidłowskiego powstał w wyżej wymienionej szkole oddział Szkolnej Służby Medycznej.

Początkowo grupa liczyła ok. 30 osób. Z czasem grupa przechodziła rotacje, ze względu na wiek członków.

Grupa brała udział w wielu pokazach i zabezpieczeniach medycznych, m.in. WOŚP, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Koncert Charytatywny w LW, Thriatlon Malbork, Thriatlon Susz, 22 Baza Lotnictwa Taktycznego W Malborku.

 

Założenie Oddziału Miejscowego..

W dniu 15.12.2010r. uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy powstał Oddział Miejscowy JDP w Malborku z siedzibą w ZSP4 w Malborku. Oficjalnie liczba członków oddziału wynosiła 18 wolontariuszy. Założenie oddziału powstało dzięki staraniom PaniKatheriny von Krosigk i Pana Przemysława Florjanowicza-Błachut. Koordynatorem miejscowym został Pan Piotr Małkowski. 
Początkowo nasz oddział należał do Oddziału Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego, jednak od 2013 roku należymy do OR Pomorskiego.

Po powołaniu oddziału grupa bierze udział w znacznie większej ilości zabezpieczeń, szkoleń, pokazów.

Chętnie współpracują z nami placówki oświatowe w powiecie malborskim, zarówno w celu szkoleń dla uczniów jak i nauczycieli. Szkolenia prowadzimy również w zakładach pracy.  Ponadto zabezpieczamy imprezy masowe, kulturowe, sportowe. Od niedawna prowadzimy również szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
Zaufaniem obdarza nas coraz większa liczba osób, co świadczy o naszej fachowości i wywiązywaniu się z powieżonych nam zadań.

Nasza grupa cały czas się rozwija, powołujemy nowe grupy (SSM i MGJ), pozyskujemy nowy sprzęt. Możemy pochwalić się również ciągłym pogłębianiem wiedzy naszych wolontariuszy. W roku 2012 szkolenie KPP przeszło 10 wolontariuszy, którzy uzyskali tytuł ratownika. A 2 naszych wolontariuszy kształci się na studiach na kierunku ratownictwo-medyczne. 
Dnia 26 stycznia 2012r. odbyło się zgromadzenie członków oddziału miejscowego, na którym wybrany został nowy zarząd miejscowy, w skład którego wchodzą teraz:
Koordynator - Piotr Małkowski

Sekretarz - Karolina Dajewska

Skarbnik - Katarzyna Marszałek